tinnitus en kaakpijn

Is er een link tussen het kaakgewricht en tinnitus?

Bestaat er een link tussen het kaakgewricht enerzijds en tinnitus of oorsuizingen anderzijds?

De twee klachten lijken in eerste instantie niks met elkaar te maken te hebben. Maar toch: in mijn kaakpraktijk zien ik heel vaak dat deze klachten samen gaan. Mensen die ik behandel voor kaakpijn geven vaak aan ook een tinnitus te ervaren.

Wanneer je oorsuizingen en het kaakgewricht nader bekijkt, zie je dat ze wel degelijk veel invloed kunnen hebben op elkaar:

  1. Het kaakgewricht en het oor liggen heel dicht bij elkaar. Er zit maar 2 mm bot tussen de externe gehoorgang en de achterrand van het kaakgewricht.
  2. Ze maken deel uit van hetzelfde schedelbot. De anatomische structuren van je binnenoor liggen in het schedelbot. Het is met dit bot dat de kaak een gewricht zal vormen.
  3. Stress beïnvloedt kaakklachten negatief. Stress beïnvloedt ook de tinnitus. Oorsuizingen/tinnitus en kaakpijnen zijn sterk stressgerelateerd.
  4. Het binnenoor en de kaak zijn ook letterlijk verbonden met elkaar door een klein ligament. Spanning in de kaak kan dus tot spanning in het oor leiden.
  5. Bij het behandelen van de kaak zie ik vaak dat mijn patiënten minder last hebben van hun oorsuizingen.

Kan je iets doen aan oorsuizingen die samenhangen met de kaak?

Zeker en vast. Er bestaan heel technieken die inwerken op de gemeenschappelijke anatomische structuren.

Een groot deel van de behandeling spitst zich toe op het dempen van zenuwstructuren en hersenzones.

Tinnitus speelt zich af in de hersenen, hoe kan je hier via de kaak invloed op hebben?

Kaakpijn heeft dikwijls te maken met een overreactie van het zenuwstelsel. Je lichaam ervaart sneller pijn en bouwt meer spanning op dan eigenlijk nodig is. Dit gebeurt omdat je zenuwen “te gevoelig afgesteld” staan.

Zie het als het een brandalarm dat afgaat bij een theelichtje en niet enkel bij een echte brand. Je lichaam is letterlijk gevoeliger. Dit gebeurt o.a. op het niveau van de hersenen.

We zitten dus met hersenstructuren die teveel prikkels verwerken en die hyperactief zijn.

Laat dit nu net het probleem van veel tinnituspatiënten zijn. Bepaalde hersenzones zijn te actief en daarbij ontstaan storende geluiden. Daarom dat er niks te merken is aan je gehoor, maar je dus wel “zot” wordt van het continue gebrom, geringel of gefluit.

Kan het omgekeerde? Kunnen oorsuizingen leiden tot kaakpijn?

Een overprikkelde hersenzones leidt ook tot fysieke symptomen.

Meestal gaan nekklachten en kaakpijn hand in hand. Dit is niet altijd zo, maar vaak wel.

Zenuwen sturen je spieren aan. Beschouw ze als de chauffeur in de auto. Wanneer je chauffeur zenuwachtig, geïrriteerd en gespannen is, zal zijn rijgedrag niet echt hoffelijker worden en het risico op een ongeval toenemen.

Je krijgt dus meer spanning in de spieren en in het bindweefsel. Gespannen spieren leiden op zichzelf tot meer klachten en nieuwe symptomen. Zie je hoe de vicieuze cirkel in gang komt?

Gespannen en nek- en kaakspieren geven spanningen in het oor en kunnen zo eventueel oorsuizingen gaan versterkingen of onderhouden.

Wat moet ik nu met dit inzicht?

Het aanpakken van oorsuizingen en tinnitus is een multidisciplinair gegeven. Behandel de verschillende facetten tegelijkertijd, hierdoor neemt je kans op controle en verbetering van je tinnitus enorm toe.

Probeer dus niet eens eerst A en als A niet werkt ga je eens kijken of B werkt. Je gaat gelijktijdig voor A, B en C want alles is verbonden met elkaar.

Wat kan A, B, C, … zijn?

We starten uiteraard bij de NKO-arts die eventuele dieper gelegen oorzaken zal onderzoeken.

Kinesitherapie, osteopathie en relaxatietherapie zijn belangrijk voor het fysieke luik. Zo help ik mensen in mijn praktijk met hun kaakpijn. Maar deze behandelingen hebben ook een grote impact op het neurologische luik. Ze helpen de overprikkelde zones te dempen.

Maar evengoed TRT, Tinnitus Retraining Therapie. Bijvoorbeeld bij Karen van Audiks leer je hoe je bepaalde hersenzones en neurologische “weggetjes” kan aanpakken en hoe je leert leven met oorsuizingen. Hier zal een audioloog je bijstaan.

Daarnaast kunnen bepaalde tinnitusapps ook hulp bieden. Hier is een lijst met zogenaamde tinnitusmarkeerders. Deze voegen geluiden toe aan je omgeving, zodat jouw ‘irritante’ geluid minder opvalt en je je hersenen en jezelf wat kan ontlasten.

Educatie. Begrijp hoe je oorsuizingen ontstaan en waarom ze er zijn. Dit is cruciaal. Inzicht in je situatie en je bredere context zijn belangrijk. Hier speelt een audioloog of zelfs een psycholoog een rol.

Er zijn nog vele opties.

Tinnitus en kaakpijn muldisciplinair traject
Veel werk aan de winkel, aan de slag dus 🙂

Ik werk momenteel aan een begeleidingsprogramma-op-afstand. Dit is gebaseerd op de richtlijnen van het WHO. Vijf medische en paramedische disciplines leggen hun kennis samen om jouw kans op een tinnitusvrij leven de maximaliseren. Bezoek de site als je meer informatie wil.