In de wereld van de kaakkinesitherapie komen we vaak complexe aandoeningen tegen die onze dagelijkse routines en welzijn aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Twee van deze aandoeningen, die vaak met elkaar verward kunnen worden, zijn discusdislocatie en kaakblokkade. Beide kunnen tot gelijkaardige symptomen leiden. In dit artikel geven we inzicht in de gelijkenissen en verschillen tussen beide.

Discusdislocatie: Een kwestie van uitgerokken ligamenten

In de kern van discusdislocatie ligt het probleem van uitgerokken ligamenten. Deze essentiële banden, die de discus – een klein, schijfvormig kraakbeen in het kaakgewricht – op zijn plaats houden, kunnen door diverse factoren worden uitgerekt. Het resultaat? De discus verschuift van zijn normale positie, wat kan leiden tot pijn, ongemak en soms zelfs beperkte beweging van de kaak.

Dit kan door trauma, veroudering of plotse bewegingen. Bij mensen met hypermobiliteit van de gewrichten zien we dit heel vaak, lees ons artikel Hypermobiliteit en kaakklachten voor meer achtergrond.

Twee gezichten: Met of zonder ‘reductie’

Discusdislocatie manifesteert zich in twee hoofdvormen: met en zonder reductie.

  • Bij de variant ‘met reductie’ ervaart de patiënt een kenmerkende ‘klik’ of ‘pop’ wanneer de kaak beweegt. Dit geluid is het resultaat van de discus die terugspringt naar zijn plaats tijdens bepaalde bewegingen.
  • Bij discusdislocatie ‘zonder reductie’ blijft de discus verplaatst, wat leidt tot een blijvende blokkade en soms een beperking in het openen van de mond.

Behandeling: Verder kijken dan de ‘klik’

Bij de behandeling van discusdislocatie en kaakblokkade is ons primaire doel niet noodzakelijk het elimineren van de ‘klik’. Hoewel dit een symptoom is dat veel patiënten als storend ervaren, ligt onze focus op het verminderen van pijn en het herstellen van de functie. Het terugzetten van de discus in zijn oorspronkelijke positie is een uitdaging, gezien de complexiteit van het kaakgewricht en de betrokken structuren.

Een pad naar pijnvrijheid

De aanpak van deze aandoeningen vereist een gedetailleerd begrip van de kaakanatomie, evenals een gepersonaliseerd behandelplan. Therapie kan bestaan uit manuele technieken, oefeningen om de beweging en kracht van de kaakspieren te verbeteren, en soms ook hulpmiddelen die de kaak in de juiste positie helpen houden. Het ultieme doel is altijd om de patiënt te leiden naar een leven zonder pijn, waarbij de functie van de kaak zo optimaal mogelijk wordt hersteld.

Een groot deel van de therapie is klemmen en knarsen aanpakken, aangezien deze vaak de ‘klik’ onnodig onderhouden en/of verergeren.

Als u worstelt met symptomen die lijken op discusdislocatie of kaakblokkade, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken. Een gespecialiseerde kaakkinesist kan een cruciale rol spelen in uw herstelproces, door niet alleen de symptomen aan te pakken, maar ook door te werken aan de onderliggende oorzaken, en u zo terug te brengen naar een comfortabel en pijnvrij leven.

About The Author

Fien

Specialist behandelen van kaakpijn.

Maak een afspraak